Uitnodiging Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Het Hogeland wil u uitnodigen voor de  Lokale Inclusie Agenda We willen met u in gesprek. Wij nodigen alle inwoners van Het Hogeland uit om samen op een constructieve manier een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen we als gemeente en inwoners samenwerken aan een meer inclusieve gemeente?’ Bijeenkomsten In samenwerking … Continued

Lees verder >

Afscheid voormalige ouderenraad gemeente de Marne

De Ouderenraad van de voormalig gemeente de Marne nam na 26 en een half jaar afscheid van deze raad. Hij houdt dus op te bestaan. De Adviesraad Het Hogeland neemt de adviesfunctie voor de nieuwe gemeente het Hogeland over. Functioneert al zodanig gedurende vorig jaar 16 maart 2018. Op die dag vond de installatie van … Continued

Lees verder >

Bereikbaarheid Wmo-loket en Centrum Jeugd & Gezin

Inwoners van onze gemeente kunnen in contact komen met ambtenaren van de Sociale Teams (voorheen Wmo-loketten en CJGs) door: te bellen via het algemene nummer van gemeente Het Hogeland  088 – 345 8888 (telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur) . Er zijn vier Sociale Teams. Zij werken vanuit Leens, Winsum, Bedum en Uithuizen. De Sociale Teams … Continued

Lees verder >

Buurtschouw Winsum Obergum

Dinsdag 27 november was Wim Verkerk bij de buurtschouw van de gemeente met Wierden en Borgen. Daarbij waren ook aanwezig een vertegenwoordiging van huurders uit de wijk, de huurdersvereniging, het gehandicapten platvorm en het VN-panel. Doel was om de buiten omgeving te bekijken. Het gaat om de straat, de stoepen, de paden naar de voordeur … Continued

Lees verder >

Bijeenkomst ouderenwerk 22 november rond het thema ‘huis op maat’

Aanwezig 20  gasten en daarnaast Tjeert Poelman vanuit het project ‘huis op maat’ met ruim een hand vol jongeren vanuit het alpha collega, opleiding verpleegkunde met een docent er bij. Het project gaat uit van de gemeente (het Hogeland)   Tjeert gaf een presentatie op maat. Rustig en helder gaf hij  hier over info met … Continued

Lees verder >

Overleg met Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Naar aanleiding van de financiële problemen met betrekking tot de jeugdzorg, ook in onze gemeenten,  is er een taskforce rapport verschenen. Aan de hand hiervan wordt er nu gewerkt aan een plan van aanpak door de gemeente. Wij als adviesraad hebben aangegeven hierover te willen meedenken /praten. De adviesraad heeft bij monde van E. Kruidhof … Continued

Lees verder >

Afscheid van S. de Gries als lid van de Adviesraad Het Hogeland

Tijdens de adviesraadvergadering van 16 november heeft de heer Siep de Gries afscheid genomen als lid van de Adviesraad Het Hogeland, i.v.m. drukke werkzaamheden als vrijwilliger in andere organisaties in de regio Eemsmond. De Gries heeft 7,5 jaar het voortouw genomen van de adviesraad  gemeente Eemsmond en heeft in 2018  onze raad van de gemeente … Continued

Lees verder >

Werkconferentie Groninger Ouderenzorg “Kracht in de keten”

Donderdag 22 november j.l. zijn C. Alblas en M. Djabani naar een werkconferentie Groninger Ouderenzorg geweest. Hieronder leest u een verslag: Deze  werkconferentie werd  georganiseerd door de provincie Groningen, het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen, in het provinciehuis te Groningen. Titel van deze bijeenkomst: Kracht in de keten, ouderenzorg Groningen Doel: Verslaglegging van … Continued

Lees verder >

VN-verdrag

De Gemeente heeft de opdracht gegeven aan werkplein Ability voor een oriënterend onderzoek naar realisering van het VN besluit over o.a. toegankelijkheid in de gemeente Het Hogeland. Hieronder leest u de samenvatting van een bespreking van 16 november j.l.   Input adviesraad Het Hogeland Verkenning Lokale Inclusie Het Hogeland   Wat zijn mogelijke manieren die … Continued

Lees verder >

Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland

Op 8 november was de Adviesraad aanwezig bij het Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland. Van dit bezoek is een verslag gemaakt. Lees hieronder het verslag: Op 8 november 2018 heb ik het symposium in het Trefcentrum Bedum bijgewoond. Na een introductie door gespreksleider Wycher van den Bremen werd de bijeenkomst geopend door wethouder … Continued

Lees verder >
Top