Overleg met Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Naar aanleiding van de financiële problemen met betrekking tot de jeugdzorg, ook in onze gemeenten,  is er een taskforce rapport verschenen. Aan de hand hiervan wordt er nu gewerkt aan een plan van aanpak door de gemeente. Wij als adviesraad hebben aangegeven hierover te willen meedenken /praten. De adviesraad heeft bij monde van E. Kruidhof … Continued

Lees verder >

Afscheid van S. de Gries als lid van de Adviesraad Het Hogeland

Tijdens de adviesraadvergadering van 16 november heeft de heer Siep de Gries afscheid genomen als lid van de Adviesraad Het Hogeland, i.v.m. drukke werkzaamheden als vrijwilliger in andere organisaties in de regio Eemsmond. De Gries heeft 7,5 jaar het voortouw genomen van de adviesraad  gemeente Eemsmond en heeft in 2018  onze raad van de gemeente … Continued

Lees verder >

Werkconferentie Groninger Ouderenzorg “Kracht in de keten”

Donderdag 22 november j.l. zijn C. Alblas en M. Djabani naar een werkconferentie Groninger Ouderenzorg geweest. Hieronder leest u een verslag: Deze  werkconferentie werd  georganiseerd door de provincie Groningen, het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen, in het provinciehuis te Groningen. Titel van deze bijeenkomst: Kracht in de keten, ouderenzorg Groningen Doel: Verslaglegging van … Continued

Lees verder >

VN-verdrag

De Gemeente heeft de opdracht gegeven aan werkplein Ability voor een oriënterend onderzoek naar realisering van het VN besluit over o.a. toegankelijkheid in de gemeente Het Hogeland. Hieronder leest u de samenvatting van een bespreking van 16 november j.l.   Input adviesraad Het Hogeland Verkenning Lokale Inclusie Het Hogeland   Wat zijn mogelijke manieren die … Continued

Lees verder >

Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland

Op 8 november was de Adviesraad aanwezig bij het Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland. Van dit bezoek is een verslag gemaakt. Lees hieronder het verslag: Op 8 november 2018 heb ik het symposium in het Trefcentrum Bedum bijgewoond. Na een introductie door gespreksleider Wycher van den Bremen werd de bijeenkomst geopend door wethouder … Continued

Lees verder >

Start nieuwe Adviesraad Het Hogeland

Op 16 maart 2018 zijn in het gemeentehuis van Winsum de leden van de nieuwe adviesraad Het Hogeland geïnstalleerd. De Wmo-adviesraden uit Bedum, Winsum en Eemsmond en de Ouderenraad en Platform Gehandicapten uit De Marne hebben de afgelopen periode samengewerkt om tot deze nieuwe adviesraad Wmo en Jeugd te komen.

Lees verder >
Top