Adviesraad Het Hogeland adviseert de colleges van B&W van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Per 1 januari 2019 vallen deze gemeenten onder de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Wij brengen gevraagd én ongevraagd advies uit. We geven advies over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van kwetsbare inwoners. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan blijven doen.

Top