Adviesraad Het Hogeland adviseert het college van B&W van de gemeente Het Hogeland over alles wat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

Wij brengen gevraagd én ongevraagd advies uit. We geven advies over de manier waarop de gemeente in haar gehele beleid de mogelijkheden bevordert tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle inwoners en in het bijzonder van kwetsbare inwoners. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan blijven doen.

Top