De Adviesraad bestaat uit 10 leden en een voorzitter. De leden zijn benoemd door het College van B&W. Op 16 maart 2018 is de Adviesraad officieel geïnstalleerd. Lees hieronder meer over de leden:

Wim Verkerk

Lid

Aandachtsgebieden: Langer thuis wonen; Wonen en zorg; Mensvriendelijke gemeente; Integrale toegang; Samenlevingsontwikkeling; Dementievriendelijke gemeente; Vrijwilligersbeleid

Sietse Olinga

Penningmeester

Aandachtsgebieden: Privacybeleid; Contractbeheer en aanbestedingen; Dementievriendelijke gemeente; Netwerkbeheer; Sociaal loket

Dineke Mik

Lid

Aandachtsgebieden: Mantelzorg; Dementievriendelijke gemeente; Sociaal loket.

Charlotte Lusink

Lid

Aandachtsgebieden: Langer thuis wonen; Wonen en zorg; Mensvriendelijke gemeente; Privacybeleid; Integrale toegang; VN panel; Maatwerkvoorzieningen; Contractbeheer en aanbestedingen; Dementievriendelijke gemeente; Vrijwilligersbeleid

Corrie Alblas

Secretaris

Aandachtsgebieden: Mantelzorg; Vluchtelingenwerk en inburgeraars

Egbert Kruidhof

Voorzitter

Aandachtsgebieden: Jeugdzorg; Integrale toegang; Samenlevingsontwikkeling; Sociaal loket.

Martine Bolt

Lid

Aandachtsgebieden: Jeugdzorg

Tia Dijkman

Lid

Aandachtsgebieden: Mantelzorg; VN panel; Maatwerkvoorzieningen; Sociaal loket.

Massoud Djabani

Lid

Aandachtsgebieden: Vluchtelingenwerk en inburgeraars; Samenlevingsontwikkeling; Vrijwilligersbeleid.

Anne Griede

secretariële ondersteuning en social media ed

Aandachtsgebieden : Langer thuis wonen; Wonen en zorg; VN panel; Contractbeheer en aanbestedingen; Netwerkbeheer.

Top