De Adviesraad bestaat uit 10-12 leden en een voorzitter. De leden zijn benoemd door het College van B&W. Op 16 maart 2018 is de Adviesraad officieel geïnstalleerd. Wij hebben met drie wetten vandoen:

  1. Jeugdwet;
  2. Participatiewet;
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De leden zijn verdeeld over deze drie domeinen. Lees hieronder meer over de leden:

Ester Wierenga

Voorzitter

Ton Krouwel

Secretaris

Participatie

Jan Kamphuis

penningmeester

Massoud Djabani

Lid

Participatie en Jeugd

Nelly Djabani-Tomasini

lid

Wim Verkerk

Lid

Wmo en Participatie

Top