De Adviesraad bestaat uit 10-12 leden en een voorzitter. De leden zijn benoemd door het College van B&W. Op 16 maart 2018 is de Adviesraad officieel geïnstalleerd. Wij hebben met drie wetten vandoen:

  1. Jeugdwet;
  2. Participatiewet;
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De leden zijn verdeeld over deze drie domeinen. Lees hieronder meer over de leden:

Egbert Kruidhof

Voorzitter

Jeugd en Wmo

Anne Griede

Secretaris

Participatie en Wmo

Sietse Olinga

Penningmeester

Participatie

Martine Bolt

Lid

Jeugd

Tia Dijkman

Lid

Wmo en Jeugd

Massoud Djabani

Lid

Participatie en Jeugd

Ton Krouwel

Lid

Participatie

Charlotte Lusink

Lid

Jeugd en Participatie

Dineke Mik

Lid

Jeugd en Wmo

Hennie Valkema

Lid

Participatie

Wim Verkerk

Lid

Wmo en Participatie

Top