Werkconferentie Groninger Ouderenzorg “Kracht in de keten”

Donderdag 22 november j.l. zijn C. Alblas en M. Djabani naar een werkconferentie Groninger Ouderenzorg geweest. Hieronder leest u een verslag:

Deze  werkconferentie werd  georganiseerd door de provincie Groningen, het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen, in het provinciehuis te Groningen.

Titel van deze bijeenkomst: Kracht in de keten, ouderenzorg Groningen

Doel:

  1. Verslaglegging van het onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen over de Groningers van 50 jaar en ouder: welke zorg en ondersteuning zijn nodig om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten Senioren met lage gezondheidsvaardigheden en hun hoger risico op gezondheidsproblemen boven 75 jaar waren het uitgangspunt van het onderzoek.
  2. D.m.v. dit inzicht en gezamenlijk overleg  komen tot betere zorg voor ouderen in de provincie

 

Aanwezig:  allerlei zorgorganisaties, vertegenwoordigers van gemeentelijke instanties, mantelzorgers  en ook mensen die lokaal nieuwe burgerinitiatieven nemen.

Door de deelnemers werd van allerlei kanten over de huidige problematiek rondom de zorg voor ouderen gesproken, maar er werd  in de plenaire sessie vooral oppervlakkig gesignaleerd vanuit de praktijk.

De conferentie veroorzaakte daardoor  nog meer vragen en onduidelijkheid. De keten van de ouderenzorg is nu onvoldoende toegerust en er is een grote zorgkloof m.n. voor kwetsbare ouderen.

Om te komen tot oplossingen werd geadviseerd om  creatieve oplossingen te zoeken in de lokale regelgeving door lokale en regionale  initiatieven.

Men was het er mee eens dat het nieuwe zorgsysteem door financiële overwegingen gecreëerd is. Helaas zijn er nog te veel blokkades die de doorgang van de nieuwe plannen belemmeren. Jammer genoeg vond de teammanager onderzoek Sociaal Planbureau Groningen, Toke Slaman,  dat de plannen die gemaakt zijn gewoon geaccepteerd en uitgevoerd moeten worden. In mijn visie zullen we echter een voorfase nodig hebben voor dit nieuwe zorgsysteem om burgers en de omgeving een belangrijke rol te kunnen laten  spelen, zowel op denkniveau als op uitvoerend niveau.

Nieuwe initiatieven die lokaal zijn gestart geven een goed voorbeeld van hoe het beter kan, b.v. “Wedde dat het kan”.

Massoud Djabani en Corrie Alblas

 

zie voor meer informatie ook de terugblik van het Sociaal Planbureau Groningen zelf: https://sociaalplanbureaugroningen.nl/terugblik-op-werkconferentie-groninger-ouderenzorg-kracht-keten/

Top