Adviesraad Het Hogeland is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Het Hogeland.

De adviesraad vormt een brug tussen inwoners en gemeente als het gaat om zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdhulp.
We leveren een inhoudelijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid, zodat onze inwoners op een volwaardige wijze kunnen (blijven) meedoen.

We leggen ons oor regelmatig te luister bij inwoners en zorgprofessionals. Dat doen we ook via kerngroepen: bijeenkomsten waar een specifiek thema wordt besproken. We willen iedereen oproepen om vooral deel te nemen aan de discussies in de kerngroepen. Ervaringen en signalen vormen tenslotte de basis voor al onze adviezen. Jouw mening telt!

Actueel

Voorzitter gezocht

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake...

Lees verder >

Nieuwe leden gezocht

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake...

Lees verder >

Meer nieuws

Agenda

16 december 2022
Onderwerp: Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen
Volledige agenda >

Je bent van harte welkom om een kerngroep of vergadering van Adviesraad Het Hogeland bij te wonen.Klik op de onderstaande knop om je aan te melden.

Aanmelden

Op deze website lees je meer over de Adviesraad, de thema’s waar wij ons mee bezig houden en over de adviezen die we uitbrengen. Wij gaan niet over individuele vragen of klachten.

Ben je zelf cliënt en heb je een persoonlijke / individuele vraag? Dan kan je terecht bij je eigen gemeente.

Top