VN-verdrag

De Gemeente heeft de opdracht gegeven aan werkplein Ability voor een oriënterend onderzoek naar realisering van het VN besluit over o.a. toegankelijkheid in de gemeente Het Hogeland. Hieronder leest u de samenvatting van een bespreking van 16 november j.l.

 

Input adviesraad Het Hogeland Verkenning Lokale Inclusie Het Hogeland  

  1. Wat zijn mogelijke manieren die u wilt aanbevelen bij het nastreven van een inclusieve samenleving voor Het Hogeland?

Er zijn verschillende manieren. Het VN-panel Het Hoogeland heeft hierover een manifest geschreven. Het inclusief wonen is aan te bevelen. Hierbij wonen allerlei mensen (met diverse achtergronden) met elkaar samen. Mensen met een handicap wonen dan niet meer in aparte hofjes met elkaar. De regelgeving zou inclusief wonen moeten stimuleren in plaats van beperken. Woningen zouden meer geschikt kunnen worden gemaakt voor het samenwonen met elkaar, zoals met Kangaroe-woningen. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk wonen van ouderen in een Knarrenhof. De taalhuizen zijn ook aan te bevelen. Door de taalhuizen kunnen statushouders of mensen die laaggeletterd beter leren schrijven, lezen, rekenen en omgaan met de computer. Hierdoor kunnen mensen hun taalvaardigheid verbeteren en daardoor beter meedoen aan de samenleving. Het verdient ook aanbeveling om de inwonersinitiatieven die in Het Hogeland aanwezig zijn, goed te stimuleren. Er zijn enkele mooie voorbeelden, zoals met de coöperatie in Kloosterburen of de buurtwinkel in Sauwerd.

 

  1. Wat vindt u het meest belangrijk bij het nastreven van een inclusieve samenleving voor Het Hogeland?

Het idee van het nastreven van een inclusieve samenleving is iets positiefs. Het is belangrijk om die positieve insteek (filosofie) hierbij te hebben en te houden; er gaan namelijk al heel veel dingen goed in Nederland, maar er kunnen dingen ook verbeterd worden. Mensen voelen zich bijvoorbeeld niet serieus genomen, als zij met hun rolstoel of scoot-mobiel niet een winkel in kunnen gaan. Het is heel belangrijk om bewustwording te creëren voor de inclusieve samenleving en voor mensen met een beperking. Het is wezenlijk van belang dat mensen elkaar accepteren zoals ze zijn en elkaars mogelijkheden zien, in plaats van elkaars beperkingen. Het is daarbij interessant om te kijken naar de methode van de ‘Nieuwe Route’ binnen het Sociaal Domein, waarbij burgers of cliënten op een andere manier worden benaderd, door (meer) naast ze te staan en de verantwoordelijkheid ook meer bij hen neer te leggen. Het is voor iedereen belangrijk dat we elkaar volwaardig en gelijkwaardig behandelen.  Het advies daarbij is om de inwoners te betrekken bij plannen en hun kracht te gebruik

Top