Nieuwe leden gezocht

Meer mensen in financiële problemen. Gas en licht onbetaalbaar. Zorgkosten stijgen. Wachtlijsten Jeugdwet en Wmo Houden deze actuele thema’s jou ook bezig? Denk je graag mee over hoe het anders kan? Dan is dit je kans!   De Adviesraad Het Hogeland zoekt vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur, nieuwe leden. De adviesraad adviseert de … Continued

Lees verder >

Voorzitter gezocht

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Als onafhankelijk orgaan onderhoudt de Adviesraad contacten met inwoners en hun organisaties om vanuit werkveld-kennis een evenwichtige en goede advisering aan het college te realiseren. De Adviesraad is in maart 2018 ingesteld en heeft 8 … Continued

Lees verder >

Nieuwe leden gezocht

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Als onafhankelijk orgaan onderhoudt de Adviesraad contacten met inwoners en hun organisaties om vanuit werkveld-kennis een evenwichtige en goede advisering aan het college te realiseren. De Adviesraad is in maart 2018 ingesteld en heeft 8 … Continued

Lees verder >

Afscheid van C. Alblas

Tijdens de adviesraadvergadering van 24 september j.l. heeft mevrouw Corrie Alblas afscheid genomen als lid van de Adviesraad Het Hogeland. Zij wil plaats maken voor jongere leden. Mevrouw Alblas heeft 4 jaar het voortouw genomen van de adviesraad gemeente Bedum . In  2018 heeft zij de raad van de gemeente Het Hogeland versterkt. In  2016 en … Continued

Lees verder >

Advertentie nieuwe leden

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Als onafhankelijk orgaan onderhoudt de Adviesraad contacten met inwoners en hun organisaties om vanuit werkveld-kennis een evenwichtige en goede advisering aan het college te realiseren. De Adviesraad is in maart 2018 ingesteld en heeft 8 … Continued

Lees verder >

Corona-virus

In verband met de regelingen rondom het corona-virus heeft de reguliere vergadering van 20 maart j.l. niet plaatsgevonden en gaan de komende vergaderingen (17 april en 15 mei) van de Adviesraad ook niet door. Wanneer het weer is toegestaan om met meerdere personen bij elkaar te komen, wordt er weer vergaderd. Op de site kunt … Continued

Lees verder >

Overleg met wethouders

Vanmorgen 26 februari een goed overleg gehad met de wethouders aan de hand van de agenda. Over de rol van de adviesraad, actuele onderwerpen en onze adviezen en jaarverslagen 2019. Afgesproken is om vaker contact te hebben.

Lees verder >

Bijeenkomst kerngroep Jeugd

Op 22 januari 2020 wordt een tweede bijeenkomst gehouden over de problematiek in de jeugdzorg in onze gemeente. U kunt deze avond mee  praten en mee beslissen over de adviezen hierover aan het college van B&W. Voor verdere informatie lees het verslag van 4 juni 2019: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg/ Voor de agenda zie: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg-2/ Aanmelding kan via de site. … Continued

Lees verder >

Verslag afgeronde kerngroep Gezondheidsbeleid

Kerngroep Gezondheidsbeleid in samenwerking met de ambtenaren M. Berghuis en A. Rijpma. Vanuit de Adviesraad het Hogeland hebben T. Dijkman en D. Mik, met acht inwoners van de gemeente Het Hogeland, in de vorm van een kerngroep meegedacht met het te vormen Gezondheidsbeleid 2020 – 2023. Vragen aan de kerngroep: Wat vindt u belangrijk voor … Continued

Lees verder >

Kom naar de Gezondheidsdag

Kom naar de Gezondheidsdag! Op 26 september 2019 organiseert de gemeente voor alle inwoners van Het Hogeland de Gezondheidsdag. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Neem uw kinderen gerust mee want we organiseren leuke activiteiten voor ze. Over de gezondheidsdag ·        Voor wie: alle inwoners van de gemeente Het Hogeland … Continued

Lees verder >
Top