Corona-virus

In verband met de regelingen rondom het corona-virus heeft de reguliere vergadering van 20 maart j.l. niet plaatsgevonden en gaan de komende vergaderingen (17 april en 15 mei) van de Adviesraad ook niet door. Wanneer het weer is toegestaan om met meerdere personen bij elkaar te komen, wordt er weer vergaderd. Op de site kunt … Continued

Lees verder >

Overleg met wethouders

Vanmorgen 26 februari een goed overleg gehad met de wethouders aan de hand van de agenda. Over de rol van de adviesraad, actuele onderwerpen en onze adviezen en jaarverslagen 2019. Afgesproken is om vaker contact te hebben.

Lees verder >

Bijeenkomst kerngroep Jeugd

Op 22 januari 2020 wordt een tweede bijeenkomst gehouden over de problematiek in de jeugdzorg in onze gemeente. U kunt deze avond mee  praten en mee beslissen over de adviezen hierover aan het college van B&W. Voor verdere informatie lees het verslag van 4 juni 2019: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg/ Voor de agenda zie: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg-2/ Aanmelding kan via de site. … Continued

Lees verder >

Verslag afgeronde kerngroep Gezondheidsbeleid

Kerngroep Gezondheidsbeleid in samenwerking met de ambtenaren M. Berghuis en A. Rijpma. Vanuit de Adviesraad het Hogeland hebben T. Dijkman en D. Mik, met acht inwoners van de gemeente Het Hogeland, in de vorm van een kerngroep meegedacht met het te vormen Gezondheidsbeleid 2020 – 2023. Vragen aan de kerngroep: Wat vindt u belangrijk voor … Continued

Lees verder >

Kom naar de Gezondheidsdag

Kom naar de Gezondheidsdag! Op 26 september 2019 organiseert de gemeente voor alle inwoners van Het Hogeland de Gezondheidsdag. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Neem uw kinderen gerust mee want we organiseren leuke activiteiten voor ze. Over de gezondheidsdag ·        Voor wie: alle inwoners van de gemeente Het Hogeland … Continued

Lees verder >

Uitnodiging Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Het Hogeland wil u uitnodigen voor de  Lokale Inclusie Agenda We willen met u in gesprek. Wij nodigen alle inwoners van Het Hogeland uit om samen op een constructieve manier een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen we als gemeente en inwoners samenwerken aan een meer inclusieve gemeente?’ Bijeenkomsten In samenwerking … Continued

Lees verder >

Afscheid voormalige ouderenraad gemeente de Marne

De Ouderenraad van de voormalig gemeente de Marne nam na 26 en een half jaar afscheid van deze raad. Hij houdt dus op te bestaan. De Adviesraad Het Hogeland neemt de adviesfunctie voor de nieuwe gemeente het Hogeland over. Functioneert al zodanig gedurende vorig jaar 16 maart 2018. Op die dag vond de installatie van … Continued

Lees verder >

Bereikbaarheid Wmo-loket en Centrum Jeugd & Gezin

Inwoners van onze gemeente kunnen in contact komen met ambtenaren van de Sociale Teams (voorheen Wmo-loketten en CJGs) door: te bellen via het algemene nummer van gemeente Het Hogeland  088 – 345 8888 (telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur) . Er zijn vier Sociale Teams. Zij werken vanuit Leens, Winsum, Bedum en Uithuizen. De Sociale Teams … Continued

Lees verder >

Buurtschouw Winsum Obergum

Dinsdag 27 november was Wim Verkerk bij de buurtschouw van de gemeente met Wierden en Borgen. Daarbij waren ook aanwezig een vertegenwoordiging van huurders uit de wijk, de huurdersvereniging, het gehandicapten platvorm en het VN-panel. Doel was om de buiten omgeving te bekijken. Het gaat om de straat, de stoepen, de paden naar de voordeur … Continued

Lees verder >

Bijeenkomst ouderenwerk 22 november rond het thema ‘huis op maat’

Aanwezig 20  gasten en daarnaast Tjeert Poelman vanuit het project ‘huis op maat’ met ruim een hand vol jongeren vanuit het alpha collega, opleiding verpleegkunde met een docent er bij. Het project gaat uit van de gemeente (het Hogeland)   Tjeert gaf een presentatie op maat. Rustig en helder gaf hij  hier over info met … Continued

Lees verder >
Top