Wij hechten aan de mening van onze inwoners en zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat nodig is. Daarom maken we voor de advisering graag gebruik van hun inbreng. Vanzelfsprekend onderhouden we contacten met inwoners, belangenorganisaties en zorgorganisaties. Soms is dat onvoldoende om tot een gefundeerd advies te komen. Dan organiseren we een bijeenkomst: een kerngroep.

Een kerngroep is een bijeenkomst over een bepaald thema waar inwoners mee kunnen praten, hun ervaringen kunnen vertellen en suggesties kunnen doen voor verbeteringen. Bijvoorbeeld over het gemeentelijke beleid ten aanzien van mantelzorg, langer thuis wonen, huishoudelijke hulp, voorzieningen voor gehandicapten, samenwerken in de dorpen, etc. De inbreng uit de kerngroep wordt dan meegenomen in het advies richting de gemeente.

Hier zie je een overzicht van de komende kerngroepen en thema’s. Wil je ook meepraten? Vul dan het contactformulier in .

Terugkoppeling uit de kerngroepen vindt plaatst tijdens de vergaderingen van de Adviesraad. Deze vergaderingen zijn openbaar. Uitgebrachte adviezen vind je hier.

Top