Uitgebrachte adviezen
gevraagd advies conceptbeleidsplan Sociaal Domein en Samenleving Lees verder
Advies beleidskader Statushouders Lees verder
Ongevraagd advies op minimabeleid Lees verder
Meedoen Pas Lees verder
Gevraagd advies op de woonvisie Lees verder
Gevraagd advies op het koersdocument Lees verder
Ongevraagd advies als gevolg van voorgenomen bezuinigingen Lees verder
Ongevraagd advies Jeugdzorg Het Hogeland Lees verder
Ongevraagd advies toegankelijkheid voorzieningen WMO en Jeugd Lees verder
Sociale woningbouw in relatie met jongere gehandicapten en ouderen met een beperking Lees verder
Top