Overleg met Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Naar aanleiding van de financiële problemen met betrekking tot de jeugdzorg, ook in onze gemeenten,  is er een taskforce rapport verschenen. Aan de hand hiervan wordt er nu gewerkt aan een plan van aanpak door de gemeente. Wij als adviesraad hebben aangegeven hierover te willen meedenken /praten.

De adviesraad heeft bij monde van E. Kruidhof op 19 november j.l. een gesprek gevoerd met medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), zodat we inzicht krijgen in materie.

De werkdruk bij de CJG medewerkers is hoog door meer casussen dan de norm en door ziekte en vertrek van collega’s. Bijkomend probleem is dat er meerdere verschillende indicerende instanties zijn, waarbij ieder z’n eigen protocollen heeft en wat maakt dat het moeilijk is om een goed overzicht te houden.

E. Kruidhof

 

Top