Afscheid van S. de Gries als lid van de Adviesraad Het Hogeland

Tijdens de adviesraadvergadering van 16 november heeft de heer Siep de Gries afscheid genomen als lid van de Adviesraad Het Hogeland, i.v.m. drukke werkzaamheden als vrijwilliger in andere organisaties in de regio Eemsmond.

De Gries heeft 7,5 jaar het voortouw genomen van de adviesraad  gemeente Eemsmond en heeft in 2018  onze raad van de gemeente Het Hogeland versterkt. In 2016 en 2017 heeft hij mede vorm gegeven,  samen met de voorzitters van de adviesraden Bedum, Winsum en de Marne,  aan  het tot stand komen en de nieuwe vorm en werkwijze van onze “BMWE” adviesraad die inmiddels een goede structurele basis heeft gevonden en nu bekend staat als Adviesraad Het Hogeland.

De heer de Gries werd op 16 november toegesproken door wethouder Marc Verschuren, die hem bedankte voor het vele werk in de adviesraad van de gemeente Eemsmond en  voor het persoonlijk betrokken zijn bij de gemeente en de medewerkers op het gemeentehuis. Wethouder Verschuren noemde hem vasthoudend en geduldig, een waardevol mens met een zeer positieve houding. Met een vriendelijke hand en een boeket bloemen nam de wethouder afscheid van de heer de Gries.

De heer Egbert Kruidhof, voorzitter van de Adviesraad Het Hogeland bedankte  hem voor zijn bijdrage aan het tot stand komen van onze nieuwe adviesraad en zijn deel in het bouwen van een nieuwe structuur en werkwijze in 2018. Hij overhandigde Siep de Gries een geschenkbon.

Top