Bijeenkomst ouderenwerk 22 november rond het thema ‘huis op maat’

Aanwezig 20  gasten en daarnaast Tjeert Poelman vanuit het project ‘huis op maat’ met ruim een hand vol jongeren vanuit het alpha collega, opleiding verpleegkunde met een docent er bij.

Het project gaat uit van de gemeente (het Hogeland)

 

Tjeert gaf een presentatie op maat. Rustig en helder gaf hij  hier over info met mogelijkheden voor interactie. Tjeert liep het hele verhaal bij langs rond alle kleine en grotere aanpassingen en de ‘huis op maat’ test die inzicht geeft rond de eigen woonsituatie en of dit aanpassingen behoeft.

Tjeert gaf duidelijk aan dat er ondersteuning geboden kan worden bij het invullen van de test en vragen die hier verband mee houden, Een goed gesprek dus wat geboden kan worden door woonvoorlichters die hier voor worden opgeleid.(vrijwilligers). Samen met studenten van het Alpha college worden duo’s gevormd die op pad gaan en belangstellenden bezoeken/ondersteunen.

 

Wat op viel uit het gesprek.

-er zijn veel vragen. De bezoekers hebben gerichte belangstelling.

-daarna blijft het wat hangen. Er ligt een mooi aanbod, maar het concreet omarmen van dit

aanbod gebeurt nog(bijna) niet. Dat zie ik meer. De eigen regie is wat weg. Dit zien we ook wanneer

we een aanbod doen voor een computercursus . Het is van belang voor deze tijd ook rond  de

zorgverlening. Je bied iets laagdrempelig aan maar het wordt niet opgepakt. Afhankelijk gedrag.

-Er werd aan de tafeltjes soms wel driftig gemopperd over de woningbouwstichting of

de gemeente/wmo. Mijn indruk is dat dit niet objectief gebeurd. Zaken worden uitvergroot

en niet op de juiste plek uitgesproken.

Conclusie: de middag was zinvol, maar er is meer nodig om deze mensen in beweging te krijgen.

Preventief denken is er nog niet altijd bij.

 

Een paar TIPS:

-probeer ook de kinderen van deze doelgroep te bereiken. Wanneer je rond de 80 bent

dan kan het zinvol zijn om de campagne ook op verwanten te richten. Ouderen zijn wat moe.

-zoek aansluiting bij andere initiatieven. Dinsdag op pad geweest met Marielle Bakema van de

Gemeente in samenwerking met Wierden en Borgen. Er was een schouw in Overbum gericht

op langer blijven wonen. We hebben met meerdere partijen gekeken  naar de straat, stoepen en

paadjes naar de voordeur. Dit was onderdeel van een project waarbij de woningbouwstichting

ook (middels een folder) kleine woningaanpassingen in huis aan bied. Dit is een mooi gebeuren.

Het is praktisch en wordt ook opgepakt.

Hier kun je bij aan sluiten. Dat kan meer kracht geven en dienen als voorbeeld project.

-voor het project ‘huis op maat’ is 4 jaar uitgetrokken. Er is dus tijd om dit onderwerp op

meerdere manieren aan te vliegen. Zo’n project als in Obergum is heel praktisch gericht. Je

ziet resultaat. Je ziet een mooie samenwerking tussen partijen.

W. Verkerk

 

Top