Meedoen Pas

Advies over Meedoen Pas

 

 

Hallo Olga,

 

Op 29 maart 2021 heb je ons gevraagd een advies uit te brengen over het effect van de Pilot Meedoen Pas (gratis reizen in het Hogeland voor minima). Je hebt daarbij aangegeven dat je het advies graag uiterlijk 19 april 2021 ontvangen wilt.

Allereerst dank dat je ons hierbij betrekt. Helaas is de termijn voor ons te kort om een kerngroep samen te stellen inclusief één of enkele bijeenkomsten. We geven je daarom hierbij een aantal tips die je kunt gebruiken voor het advies aan het college B&W.

 

Om te beginnen vinden we het een heel goed initiatief en in onze ogen verdient het voortzetting, al dan niet definitief of in een verlengde pilot.

 

Waarom een goed initiatief:

·       Het is een mooi gebaar naar de minima;

·       Het biedt de minima de kans om op het gebied van (openbaar) vervoer mee te doen (inclusie);

·       Je stimuleert hiermee het gebruik van het openbaar vervoer;

·       Voor werkzoekenden zijn de mogelijkheden ruimer door zonder kosten te kunnen reizen;

·       De regeling is niet complex en kost dus weinig aan “overhead”;

·       We kunnen ons voortellen dat er nu minima zijn die kosten kunnen declareren voor reisbewegingen. Dat is met deze pas niet of minder nodig.

 

De pilotperiode:

·       De pilot is gestart op 1 september 2020, dus midden in de Corona periode, waarbij elke vorm van reizen door het RIVM en onze regering sterk ontmoedigd werd. Alleen reizen als dat strikt noodzakelijk is, was en is de nadrukkelijke aanbeveling. Zonder over concrete gegevens te beschikken denken wij dat dit een behoorlijke invloed gehad heeft op het gebruik van de regeling. Wellicht dat de uitvraag die jullie hebben gedaan daar meer zicht op biedt.

·       In het algemeen moet een dergelijke regeling een behoorlijke tijd lopen alvorens alle potentiële gebruikers er bekend mee zijn. Wij denken daarbij, gezien de complexiteit van alle regelingen waar minima mee te maken hebben, aan enkele jaren.

·       We hebben geen beeld van de kosten van de regeling. Het gaat echter om onze inwoners met de laagste inkomens. Ook die moeten zich voor diverse zaken verplaatsen en zijn daarbij veelal aangewezen op het openbaar vervoer. Zeker omdat we in de qua oppervlakte in de één na grootste gemeente van Nederland wonen brengt dat de nodige kosten met zich mee. Juist deze categorie zal vaker aan moeten kloppen bij het gemeentehuis, voedselbanken, kledingverstrekkende bedrijven zoals Maxima enzovoorts.

·       Het stopzetten van de regeling zal door de minima gezien en ervaren worden als wéér inleveren, terwijl zij al geen enkele rek hebben.

 

Het vervolg cq ons advies:

·       Verleng de pilotperiode met minimaal 1 jaar en bij voorkeur langer;

·       Geef meer bekendheid aan de regeling;

·       Ook wij spreken met enige regelmaat met minima. Het is schrijnend om te ervaren hoe zij van een extreem laag inkomen zich in allerlei bochten moeten wringen om zelf en hun gezin mee te kunnen laten doen. En dat veelal gedurende vele jaren. Dat verdient ruimhartigheid en een overheid die in de bres springt voor deze groep.

 

Tot slot:

De Adviesraad Het Hogeland adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W. In dit geval geven we je bagage mee om tot een advies te komen voor het college.

We willen graag het definitieve voorstel van een advies voorzien. Om dat te kunnen doen willen we graag de resultaten van de uitvraag die jullie hebben gedaan ontvangen, andere van belang zijnde informatie en het concept voorstel naar B&W. Op basis daarvan en op basis van onze reguliere contacten in onze gemeente kunnen wij een advies aan het college uitbrengen.

 

 

Namens de Adviesraad Het Hogeland,

Sietse Olinga, penningmeester

Top