Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland

Op 8 november was de Adviesraad aanwezig bij het Symposium Samen op weg naar een dementievriendelijk Hogeland. Van dit bezoek is een verslag gemaakt. Lees hieronder het verslag:

Op 8 november 2018 heb ik het symposium in het Trefcentrum Bedum bijgewoond.
Na een introductie door gespreksleider Wycher van den Bremen werd de bijeenkomst geopend door wethouder Marc Verschuren. Marc gaf aan dat er in 2019 een nieuw plan voor het gezondheidsbeleid van de gemeente Het Hogeland moet worden gemaakt. Daar is dit jaar geen tijd voor geweest en het doet ook recht aan de nieuwe bestuurders om dat in 2019 vorm te geven. Dementie moet daar een belangrijke plek in krijgen.
Verder stond Marc stil bij de mensen met dementie en hun naasten waar vaak een zwaar beroep (mantelzorg) op wordt gedaan. Daarbij moeten we ons realiseren dat dementie ziekte nummer 1 is geworden waaraan in de (nabije) toekomst de meeste mensen aan zullen overlijden. Een gevolg van het feit dat we steeds ouder worden.
Vervolgens hebben we het grootste deel van de film “Mijn hoofd in jouw handen” gezien. Indrukwekkende en heel herkenbare beelden van een aantal gezinnen waarbij één van de gezinsleden de ziekte Dementie heeft. De film liet heel duidelijk zien wat de impact van de ziekte is nadat de diagnose is gesteld en hoe het (gezins)leven vervolgens compleet verandert.
Na de film, die op velen een diepe indruk maakte, volgde een pauze waarbij we tevens een bezoek konden brengen aan de informatiemarkt. Daar waren stands van vele organisaties die betrokken zijn bij ziektes als Dementie en de gevolgen ervan. Er werd op een kundige manier informatie verstrekt, aangevuld met flyers en dergelijke.
In het tweede deel van de avond was er interactie met een forum van deskundigen. De zaal kon daarbij vragen stellen die in het algemeen op deskundige en professionele wijze werden beantwoord. Leerzaam!
Erg indrukwekkend en leerzaam was de aanwezigheid van de familie Bakker in het forum. De heer Bakker heeft de ziekte Dementie en zij vertelden over hun ervaringen met de ziekte, de impact ervan op hun leven en hun omgeving en hoe zij er in die omgeving over communiceren. Heel veel respect van alle aanwezigen voor deze familie dat zij deze avond aan het forum wilden deelnemen.
Rode draad van de avond was dat het goed zou zijn dat de ziekte meer uit de taboesfeer komt. Families waar de ziekte voorkomt vinden het vaak lastig om erover te vertellen. Er is nog veel onbegrip. Ook werden diverse zaken aangekaart die beter kunnen. Daarbij moeten we denken aan vervoersproblematiek, passende activiteiten in de nabijheid, enzovoorts.
Al met al een hele nuttige avond waarbij de opkomst helaas wat tegen viel.

Sietse Olinga

Top