meer mensen naar voedselbank, energie onbetaalbaar,

jeugdzorg schiet te kort, zorg wordt onbetaalbaar

De Adviesraad Het Hogeland
zoekt, vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur, een

nieuwe voorzitter en enkele nieuwe leden.
De adviesraad adviseert de gemeente over onderwerpen als zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdhulp.

De raad bestaat uit een aantal enthousiaste en maatschappelijk betrokken mensen die, ieder vanuit hun eigen achtergrond en ervaring, mee kunnen denken en praten over actuele gemeentelijke vraagstukken over deze onderwerpen.

Vaak resulteert het lezen, denken, praten en schrijven van de leden in een advies aan het gemeentebestuur. Het is aan de gemeente om dat wel of niet in hun plannen mee te nemen. De adviesraad geeft de gemeente op verzoek en op eigen initiatief advies. De wet schrijft voor dat elke gemeente een adviesraad heeft die onafhankelijk is. Ze werkt op basis van vrijwilligheid. Ze wordt niet door burgers gekozen en heeft geen politieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Wie heeft er zin?
Wie voelt zich sociaal betrokken, wie meent dat kleine verbeteringen in het gemeentelijk beleid beter zijn dan geen verbeteringen, wie wil graag, binnen de beperkte mogelijkheden, een steentje bijdragen aan een betere lokale samenleving?

 

Als jij je aangesproken voelt, nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze tekst en te solliciteren.

Wat de functie van voorzitter betreft denken wij aan het type van “eerste onder gelijken”. Vermeld in je sollicitatie even of je aan een functie als voorzitter of als lid denkt.

Enkele leden van onze raad zullen graag een gesprek met kandidaten voeren om na te gaan of we bij elkaar passen. Voor de functie van voorzitter komt daarbij dat er op enig moment ook een gesprek zal plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de gemeente.

 

Sollicitaties ontvangen wij graag binnen twee weken op

secretaris@adviesraadhethogeland.nl

Voor meer informatie over onze adviesraad kun je kijken op onze website: https://www.adviesraadhethogeland.nl/

Top