Bijeenkomst kerngroep Jeugd

Op 22 januari 2020 wordt een tweede bijeenkomst gehouden over de problematiek in de jeugdzorg in onze gemeente.

U kunt deze avond mee  praten en mee beslissen over de adviezen hierover aan het college van B&W.

Voor verdere informatie lees het verslag van 4 juni 2019: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg/

Voor de agenda zie: https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen/kerngroepbijeenkomst-jeugdzorg-2/

Aanmelding kan via de site.

22 januari  19.30 uur in:

Het Spijslokaal,

Oosterkerkpad 3  9989AH Warffum

Top