Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum (26/1/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen Adviesraad Het Hogeland d.d. 26 januari 2018
Locatie Winsum

Aanwezig: Egbert Kruidhof (voorzitter), Sietse Olinga (penningmeester), Siep de Gries, Wim Verkerk, Charlotte Lusink, Tjeerd Hoekstra, Ria Siegers, Tina Bollin, Ans van der Luit (secretaris)
Afwezig: Corrie Alblas, Dineke Mik

Egbert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We doen een kort voorstelrondje.
We brainstormen o.a. over verwachtingen, ideeën en de taakverdeling

Prioriteit heeft het opbouwen van een netwerk wat in stand gehouden moet worden door gerichte communicatie. Dorpscoördinatoren spelen hierbij een grote rol.

De nieuwe Adviesraad heeft een huishoudelijk reglement nodig. Charlotte biedt aan dit willen voor te bereiden, Sietse en Ans sturen haar de huishoudelijk reglementen van hun raden toe als voorbeeld en ook de andere raden zullen dit doen.

Taakverdeling Adviesraad:
• Egbert, voorzitter
• Sietse, penningmeester
• Ans, secretaris (+ communicatie) vooralsnog inclusief notuleren, blijkt dat zij hierdoor niet goed mee kan vergaderen wordt er een notulist ingehuurd.
• Wie in het Dagelijks Bestuur plaats gaan nemen wordt de volgende vergadering besproken.

Installatie en officiële start van de nieuwe raad zal plaatsvinden na onze volgende vergadering op 23 februari. Tina regelt het één en ander via het college. De naam wordt: Adviesraad Het Hogeland Domeinnamen hiervoor worden geclaimd door Claudia Brink die ons ook een voorstel communicatieplan toe zal sturen.

Het blijkt dat Kernteam een te zwaar beladen woord is om hier plaats in te nemen. We zouden hier bijvoorbeeld Werkgroep of Werkteam van kunnen maken.

Een belangrijk aandachtspunt voor 2018 is het Cliëntenervaringsonderzoek. Charlotte zal hiervoor contactpersoon zijn.

Ans maakt een adressenlijst met daarin de contactgegevens van de leden van de Adviesraad.

Vergaderdata 2018: 23 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli (ovb), 17 augustus (ovb), 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december. Locatie zal rouleren hiervan krijgen we nog bericht van Tina of Egbert

Egbert sluit om 11.45 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Volgende vergadering: 23 februari, locatie nog niet bekend.

Downloaden in PDF formaat
Top