Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum (16/11/2018)

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 16 november 2018

Locatie: gemeentehuis Winsum

 

Aanwezig: C. Alblas, T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede, E. Kruidhof, C. Lusink,  D. Mik, S. Olinga,  W. Verkerk

Afwezig: M. Bolt en ambtenaar T. Bollin.

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Agendavaststelling: geen veranderingen.
 3. Notulen van 19-10 worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. de notulen: ad nr. 12: N.a.v. het gesprek van E. Kruidhof en R. v. Nuil, beleidsmedewerker Jeugdzorg constateren we dat de adviesraad niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het  stuk over het nieuwe systeem van jeugdzorg. We beschouwen dit als een gemiste inspraak van de adviesraad. Om onze betrokkenheid bij de beleidsvorming te activeren constateren we dat de door ons gemaakte folder voor de gemeentelijke organisatie, persoonlijk moet worden gebracht aan de betreffende beleidsmedewerkers om hen te attenderen op onze taak om mee te denken.

 1. Ingekomen stukken: geen
 2. Begroting adviesraad: In 2019 is er een bedrag van 11000,00 euro beschikbaar voor onkosten, presentatie en kerngroepen.
 3. De teambuilding op 14 december vindt plaats in de Meenschaar te Bedum, vanaf 9.30 uur, o.l.v. de heer S. Bootsma. Aansluitend is daar een lunch georganiseerd.
 4. De tekst van de basisfolder is door T. Dijkman vereenvoudigd en beide folders die door Frissekom van een frisse vorm en kleurencombi Dit wordt per mail alle leden  toegestuurd om de tekst nog eens kritisch te bekijken. De visitekaartjes kunnen zonder persoonsnaam worden gedrukt.
 5. Uit de kerngroepen: Geen meldingen
 6. Maandkalender: 19-11: Vrijwilligersbeleid: C. Lusink; 22-11: Werkconferentie Zorgmonitor “Kracht in de keten”, provinciehuis ( M. Djabani en C. Alblas), 27-11: levensbestendig wonen en  11-12: Mantelzorg: W. Verkerk en  Mik; 26-11: Informatiebijeenkomst Zorg- infrastruc- tuur, raadzaal te Bedum; 29-11: Wierden en Borgen Winsum, Langer blijven wonen (S. Olinga).
 7. Uit andere vergaderingen: De locatie van de VN brunch was niet rolstoeltoegankelijk. De ouderenraad in de Marne wordt afgesloten. Hun rest budget wordt besteed aan een ontspanningsbijeenkomst met ouderen, waarbij de nieuwe adviesraad wordt uitgenodigd om zich te presenteren ( 21-03-19), in de Schierstee.
 8. De wethouders M. Verschuren en M. van Dijk bezoeken onze vergadering.

We nemen in deze samenstelling afscheid van de hr. S. de Gries, die 7 jaar als adviesraadslid actief is geweest in de gemeente Eemsmond en ook de laatste 2 jaar meedeed in het voorzittersoverleg om te komen tot een nieuwe manier van werken in deze nieuwe Adviesraad Het Hogeland. Zowel wethouder Verschuren als voorzitter E. Kruidhof bedanken hem voor het vele werk. S. de Gries ontvangt een boeket en een cadeaubon.

We hebben een zinvol gesprek over de samenwerking, de herindeling en de verhuizing van de gemeentelijke organisatie.

 1. Rondvraag: geen
 2. Sluiting
Downloaden in PDF formaat
Top