Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 24 juni 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

folders;

sollicitatiecommissie

uitnodiging regiobijeenkomst

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Gemeente Het Hogeland:

a. Mededelingen

b. Evaluatie kennismaking wethouders

7.    Domeinen:  

a. adviezen:    – Ambtelijke reactie op advies conceptbeleidsplan Sociaal domein en Samenleving

b. nieuws uit:

– Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

Top