Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

 

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 20 mei 2022

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    Gemeente Het Hogeland:

a. Mededelingen

b. Definitieve kantteling naar integraal Sociale teams

7.    Domeinen:

a. adviezen: Beleidsplan naar een nieuw Sociaal domein

b. nieuws uit:  – Jeugd;

– Participatie;

– Wmo.

8.    WVTTK/Rondvraag

9.    Sluiting

 

Top