Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

 

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 18 september 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

5.    Ingekomen/verzonden post

6.    a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Verordening AHH

c. Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

d. Gemeentegids

e. Voorbereiding vergadering met wethouders 15 december

7.    Integratie Participatiewet:

8.     Domeinen:   – Jeugd

– Participatie;

– Wmo.

9.    WVTTK/Rondvraag

10.  Sluiting

 

Top