Reguliere vergadering Adviesraad | locatie Het Spijslokaal te Warffum

Agenda

 

1.    Welkom

2.    even een rondgang over belevenissen ed in coronatijd

3.    Vaststellen van de agenda

4.    Vaststellen van de notulen van 21 februari 2020

5.    Mededelingen vanuit het bestuur

6.    Ingekomen/verzonden post

7.    Mededelingen vanuit de gemeente

a. Jaarplanning advisering

b. Verslag van 26 feb 2020 van overleg met wethouders

c. Presentatie AHH aan gemeenteraad

8.     Rooster van aftreding bestuursleden

9.     Domeinverdeling

10.   Integratie Participatiewet

11.   Domeinen

12.   Maandactiviteiten kalender

13.   WVTTK/Rondvraag

Sluiting

Top