Reguliere vergadering Adviesraad/locatie gemeentehuis Uithuizen

Agenda

 

1.    Welkom en vaststellen van de agenda  (zie Google drive)

 

2.    Vaststellen van de notulen van 18 november 2022 (zie Google drive)

 

3.    Mededelingen vanuit het bestuur

 

4.    Ontwikkelingen Sociale teams door Wieke de Jong

 

5.    Overzicht gemeentelijke voornemens Sociaal domein 2023

 

6.    Mededelingen vanuit Gemeente Het Hogeland

 

7.    Klanttevredenheidsonderzoek betreffende Jeugdwet en Wmo (zie bijlagen op Google drive)

 

8.    Bespreking notitie ‘werken aan verbetering’ (zie Google drive)

 

9.    Nieuws uit de drie domeinen:

– Participatie;

– Wmo, notulen 18 nov.2022 (zie Google drive);

– Jeugd

 

10.Rondvraag en afsluiting

 

 

 

 

 

Top