Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Leens

Downloaden in PDF formaat

Aanwezig: C. Alblas, M. Bolt, T. Dijkman, E. Kruidhof, C. Lusink, D. Mik, S. Olinga,  W. Verkerk.

Afwezig: M. Djabani, A. Griede en ambtenaar T. Bollin

 

 

1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststellen van de agenda: enkele tekst wijzigingen.

3.     N.a.v. de notulen: punt 11: Het plannen van een kerngroep bijeenkomst kost veel tijd. Eerst het plaatsen van een oproep voor kerngroep leden in de Noorderkrant kost tijd. Daarna moet er reactietijd zijn. Daardoor is de datum voor de eerste bijeenkomst van de kerngroep “Jeugd” uitgesteld tot 4 juni. Opmerking: financiële tekorten in de jeugdzorg is landelijk. Hiervoor is veel aandacht, zie een goed artikel hierover in het dagblad Trouw.

4.     Ingekomen stukken.

5.     Algemeen jaarverslag, opgesteld door C. Lusink. Er worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, het logo wordt geplaatst en  de pagina nummering. Na het verwerken van deze wijzigingen worden dit jaarverslag en het financiële jaarverslag gestuurd naar de wethouders Wmo en Jeugd.

6.     Beide wethouders worden uitgenodigd op de vergadering van 24 mei te Uithuizen. Onderwerpen voor deze bespreking zijn, onzerzijds:

a.      Het organiseren van gerichte gevraagde adviezen voor geheel 2019

b.     Ons ongevraagd advies over de toegankelijkheid.

c.      De omschrijving van wat de gemeente en de adviesraad willen is nagenoeg gelijk; hoe ziet u/wij de samenwerking.

d.     Inclusieagenda.

e.      Gemeentegids

f.       Onderwerpen die de wethouders zelf inbrengen

7.     Het gesprek dat 5 leden van de adviesraad hadden met 3 dorps coördinatoren op 25 maart was voor beide groepen zeer informatief. We kunnen elkaar in de toekomst zeker aanvullen. De secretaris zal een afspraak maken met J. Dijkhuis om 2 x per jaar een gestructureerd overleg te plannen, 1 x tijdens een adviesraadvergadering en 1x tijdens een dorps coördinatoren overleg. M. Bolt zal hun facebookpagina “vind ik leuk” volgen. Advies: Ook contact legen met Mensenwerk Hogeland.

8.     De gids van de gemeente het Hogeland is m.n. reclame maar bevat helaas weinig inhoudelijke informatie, zoals we in de oude gemeenten gewend waren. Komt er nog een aanvulling op deze gids?

9.     De bespreking van het digitale archiefsysteem stellen we uit i.v.m. de afwezigheid van A. Griede.

10.  De basisfolders worden in de 4 oude gemeenten verspreid in de gemeentelijke gebouwen zoals bibliotheken en dorpshuizen, in de praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten. We moeten de folders ook regelmatig aanvullen. Verder verspreiden we info via de Noorderkrant.

11.  De kerngroep Jeugd, met beleidsambtenaar R. van Nuil, start op 4 juni, op een locatie in Warffum/Baflo. De uitnodigingen zijn geplaatst in de krant, de website en facebook.

12.  Mantelzorg: Het ondersteuningsprogramma 2017/18 is ieder ter info toegestuurd. T. Dijkman heeft de bijeenkomst Hattema Verschure, waar meerdere adviesraden waren vertegenwoordigd, bijgewoond. Zeer informatieve bijeenkomst. Een nieuw aspect was de functie van een vrijwilliger tijdens het keukentafelgesprek, die een meeluisterfunctie heeft speciaal voor de mantelzorger.

De ouderenvoorlichting is helemaal gestopt. Onduidelijk is waarom dit is besloten.

De tweede bijeenkomst in de serie van het minimabeleid heeft op 17 april plaats gevonden, rondom het thema: wijzigingen door leeftijd: 18-/+ en 65-/+. Sommige mensen hebben hulp nodig om de financiële gevolgen van deze levensfase goed te kunnen opvangen.

13.  Maandactiviteitenkalender wordt doorgenomen. T. Dijkman gaat 23 mei naar “Jonge mantelzorgers” in het Provinciehuis

14.  C. Lusink: Van het cliëntervaringsonderzoek wordt in onze gemeente in 2019 alleen de verplichte 10 vragen gesteld. Dat is een verarming t.o.v. de vorige jaren en levert aanzienlijk minder informatie op. De enquêtes zijn al verstuurd aan de cliënten. C. Lusink zal het CEO hierover een mail sturen.

E. Kruidhof spreekt met W. de Jong over de individuele toegang tot het zorgloket

C. Lusink wil mede beschikbaar zijn voor de jeugd als achterwacht voor M. Bolt.

15.  Rondvraag; Geen

16. Sluiting.

Actieplan en besluitenlijst:

*Vergadering 15 feb 2019

·        uitnodigingsbrief naar aangemelde aspirant kerngroepleden

·        jaarverslag

 

*Vergadering 22 mrt 2019

1.     Bereikbaarheid sociale loketten; ongevraagd advies uitbrengen

2.     Uitnodigen van hr L.van Geffen

3.     Uitnodigen beide wethouders Wmo/jeugd

4.     Aanvragen gesprek tbv ‘huis op maat’

*Vergadering 26 apr 2019

1.     Martine liken dorps-coördinatoren

2.     contact leggen met Mensenwerk Hogeland

3.     digitale archivering

4.     gesprek Kruidhof met W.de Jong mbt loket

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top