Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Uithuizen (18/5)

Downloaden in PDF formaat

Notulen vergadering d.d. 18 – 05 – 18                                            

Aanwezig: Tina Bollin, Egbert Kruidhof, Sietse Olinga, Charlotte Lusink, Wim Verkerk, Siep de Gries, Massoud Djabani, Anne Griede, Corrie Alblas en als gast Claudia Brink, communicatie.

Met kennisgeving afwezig: Dineke Mik, en 2 nieuwe leden n.l. Tia Dijkman, Martine Bolt.

 1. Opening: De voorzitter heet ieder van harte welkom, in het bijzonder M. Djabani en later ook A. Griede, beide nieuwe leden die voor de eerste keer de vergadering bijwonen.
 1. Website: C.Brink vertelt dat ze de notulen vanaf januari op de website heeft geplaatst evenals de verga-der data, het Huishoudelijk Reglement en de foto,s van de leden. Ze verzoekt de leden een klein stukje van 140 woorden aan de foto toe te voegen. De 4 nieuwe leden worden t.z.t. ook gefotograveerd en ook zij kunnen een eigen stukje tekst toevoegen bij hun naam en foto. T.z.t. wordt het aandachtsveld per persoon aan deze persoonlijke informatie toegevoegd. Bezoekers van de website kunnen zich melden als ze belangstelling willen uiten voor een aandachtsveld voor deelname aan een kerngroep.
 1. Voortgang communicatieplan: Dit najaar willen we “naar buiten gaan”. Daarvoor worden banners, flyers, posters en folders gemaakt. C. Brink zal hiervoor een opzet maken met de informatie die al op de website staat. Ook gaat ze een activiteitenlijst opstellen. Wij moeten “sleutelfunctionarissen” lokaal zoeken die onze boodschap kunnen ontvangen en doorgeven. In de DB vergadering zullen we dit plan voorbespreken en daarna in de vergadering brengen.
 1. De sollicitatie en de nieuwe leden: Voorzitter stelt de 4 nieuwe leden aan de Adviesraad voor: T. Dijkman uit Bedum, met ervaring bij zorgbelang, gaat als algemeen lid meedoen, M. Bolt uit Leens vertegenwoordigd de jeugd, M. Djabani heeft affiniteit met inwoners met een buitenlandse achtergrond en A. Griede is vaardig met website, digitale media en financiën. Ze zijn allen van harte welkom. De overige leden stellen zich aan hen voor.
 1. Mededelingen: T. Bollin zal de nieuwe leden informeren over adviesraadzaken op een ander moment. Het afscheidsetentje van de oude raden van de BMWE gemeenten is gepland op 6 juni in Marenland.
 1. Vaststelling agenda: Geen wijzigingen.
 1. Vaststelling notulen d.d. 20 april: een woord wordt gewijzigd. De notulen worden op de website geplaatst.
 1. Ingekomen stukken: Geen
 1. Missie en Visie: De gewijzigde versie wordt nu definitief vastgesteld op 18 mei en wordt toegestuurd aan C. Brink voor plaatsing op de site.
 1. Draaiboek van de kerngroepen: Deze wordt voorlopig goedgekeurd doch T. Bollin bespreekt het eerst met haar collega’s beleidsmedewerkers voordat het wordt vastgesteld op 15 juni.
 1. Verslag uit de kerngroepen: T. Bollin heeft een lijst met onderwerpen die voor een kerngroep vraag in aanmerking komen. Zij bespreekt dit eerst nog eens met haar collega’s waarna ze deze lijst doorgeeft aan de secretaris.
 1. Verslag van bijgewoonde vergaderingen: C. Lusink heeft de vergadering van de VN pannel bijgewoond. De gehandicapten platform en de VN pannel lopen ongeveer in elkaars spoor. We bespreken of deelname namens de adviesraad in de nieuwe setting gewenst is, cq toegevoegde waarde heeft. Op 15 juni bespreken we met welke organisaties we een vaste afspraak willen maken.
 1. Rondvraag: Geen punten.
 1. Sluiting: Voorzitter wenst ons wel thuis. Tot 15 juni in Bedum, 9.30 uur.

Besluitenlijst:

 • Draaiboek van de kerngroepen wordt door T. Bollin besproken op het gemeentehuis en 15-06 op de agenda gezet.

 

 

 

Downloaden in PDF formaat
Top