Start nieuwe Adviesraad Het Hogeland

Op 16 maart 2018 zijn in het gemeentehuis van Winsum de leden van de nieuwe adviesraad Het Hogeland geïnstalleerd. De Wmo-adviesraden uit Bedum, Winsum en Eemsmond en de Ouderenraad en Platform Gehandicapten uit De Marne hebben de afgelopen periode samengewerkt om tot deze nieuwe adviesraad Wmo en Jeugd te komen.

Menne van Dijk, wethouder gemeente Bedum: “We hebben de afgelopen tijd samen gezocht naar een vorm en werkwijze van adviesraad die het beste aansluit bij de huidige ontwikkelingen rondom de vorming van onze nieuwe gemeente én de ontwikkelingen in het sociaal domein. Gemeente Het Hogeland wil beleid uitvoeren dat aansluit bij degene waar het om gaat, de inwoner. Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit het beste kunnen doen door te werken met één adviesraad, die door middel van kerngroepen de stem van de inwoner ophaalt”.

Nieuwe werkwijze

Adviesraad Het Hogeland gaat werken volgens een nieuwe werkwijze die aansluit bij de visie van de nieuwe gemeente Het Hogeland: inwoners worden gevraagd om op themaniveau mee te praten over ontwikkelingen. Voor advisering over Wmo en jeugd werden tot voor kort de Wmo-adviesraden van Eemsmond, Bedum en Winsum, de ouderenraad De Marne en het Platform Gehandicapten De Marne ingeschakeld. In samenwerking met deze adviesraden is nu de nieuwe Adviesraad Het Hogeland opgericht. Voor advisering over de participatiewet blijft de Cliëntenraad Werk & Inkomen bestaan.

Iedereen kan meepraten

De adviesraad kijkt hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat kwetsbare inwoners ondersteund kunnen worden en mee kunnen doen in de samenleving en geeft daarover gevraagd én ongevraagd advies aan het college van B&W. Adviesraad Het Hogeland doet dit via een nieuwe werkwijze. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met verschillende kerngroepen, bestaande uit inwoners die voor een bepaalde periode bij een bepaald onderwerp meedenken. Iedereen die dan wil meepraten over een thema is van harte welkom. Op basis van de geluiden van inwoners wordt het advies opgesteld.

De tien leden van de adviesraad, met de heer Egbert Kruidhof als voorzitter, zijn benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar.

Top