Overleg met wethouders

Vanmorgen 26 februari een goed overleg gehad met de wethouders aan de hand van de agenda.

Over de rol van de adviesraad, actuele onderwerpen en onze adviezen en jaarverslagen 2019.

Afgesproken is om vaker contact te hebben.

Top