Nieuwe leden gezocht

Meer mensen in financiële problemen. Gas en licht onbetaalbaar. Zorgkosten stijgen. Wachtlijsten Jeugdwet en Wmo

Houden deze actuele thema’s jou ook bezig? Denk je graag mee over hoe het anders kan? Dan is dit je kans!

 

De Adviesraad Het Hogeland zoekt

vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur,

nieuwe leden.

De adviesraad adviseert de gemeente over belangrijke en actuele onderwerpen als zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdhulp.

De raad bestaat uit een aantal enthousiaste en maatschappelijk betrokken mensen die, ieder vanuit hun eigen achtergrond en ervaring, meedenken en meepraten over actuele gemeentelijke vraagstukken rond deze thema’s. Soms worden adviezen uitgebracht aan het gemeentebestuur. Het is vervolgens aan de gemeente om de inhoud van deze adviezen niet in de gemeentelijke plannen op te nemen.

De adviesraad geeft de gemeente gevraagd advies, maar ook op eigen initiatief.

De wet schrijft voor dat elke gemeente een adviesraad heeft, die onafhankelijk is. De leden werken op basis van vrijwilligheid. Ze worden niet door burgers gekozen en hebben geen politieke verantwoordelijkheden, noch bevoegdheden.

Voel jij je sociaal betrokken, meen je dat kleine verbeteringen in het gemeentelijk sociaal beleid beter zijn dan geen verbeteringen en wil je graag proberen een steentje bij te dragen aan een betere lokale samenleving? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!!!

De leden van onze raad zullen gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om dit te verkennen.

Sollicitaties ontvangen wij graag binnen twee weken op secretaris@adviesraadhethogeland.nl.

Top