Corona-virus

In verband met de regelingen rondom het corona-virus heeft de reguliere vergadering van 20 maart j.l. niet plaatsgevonden en gaan de komende vergaderingen (17 april en 15 mei) van de Adviesraad ook niet door.

Wanneer het weer is toegestaan om met meerdere personen bij elkaar te komen, wordt er weer vergaderd. Op de site kunt u hierover dan nieuwe berichten vinden.

Iedereen die momenteel in de zorg werkt, waar dan ook, wensen we heel veel sterkte en moed in deze zeer moeilijke tijd.

Elke burger van het Hogeland kan een steentje bijdragen door zich aan de regels te houden.

Zorg goed voor u zelf en uw naasten.

 

Top