Afscheid van C. Alblas

Tijdens de adviesraadvergadering van 24 september j.l. heeft mevrouw Corrie Alblas afscheid genomen als lid van de Adviesraad Het Hogeland. Zij wil plaats maken voor jongere leden.

Mevrouw Alblas heeft 4 jaar het voortouw genomen van de adviesraad gemeente Bedum . In  2018 heeft zij de raad van de gemeente Het Hogeland versterkt. In  2016 en 2017 heeft zij mede vorm gegeven, samen met de voorzitters van de adviesraden Eemsmond, de Marne  en Winsum,  aan het tot stand komen van  onze “BMWE” adviesraad die inmiddels een goede structurele basis heeft gekregen en nu bekend staat als Adviesraad Het Hogeland.

Mevrouw Alblas werd op 24 september toegesproken door voorzitter Egbert Kruidhof en noemde haar een waardevol mens met een zeer positieve houding. Hij bedankte haar voor haar bijdrage aan het tot stand komen van onze adviesraad en haar deel in de ontwikkeling daarvan. Mevrouw Alblas stelde als lid altijd de mens centraal. Namens de gehele adviesraad overhandigt hij haar een boeket bloemen als blijk van waardering.

Ambtenaar T. Bollin bedankte haar namens de gemeente voor de fijne samenwerking, waarna ook zij een boeket bloemen overhandigde en een geschenkbon.

Top