Advertentie nieuwe leden

De Adviesraad kan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Als onafhankelijk orgaan onderhoudt de Adviesraad contacten met inwoners en hun organisaties om vanuit werkveld-kennis een evenwichtige en goede advisering aan het college te realiseren. De Adviesraad is in maart 2018 ingesteld en heeft 8 tot 12 leden.

Ter versterking van onze Adviesraad zijn wij op zoek naar enthousiaste burgers, die specifieke kennis en ervaring hebben op het terrein van participatiewet en/of liefhebber en specialist is met betrekking tot de huidige sociale media (facebook, instagram, etc).

Functiebeschrijvingen leden adviesraad

Algemeen:

Neemt op persoonlijke titel zitting in de adviesraad

Heeft affiniteit met het werkveld

Woont in de gemeente Het Hogeland

Heeft een relevant netwerk in de gemeente Het Hogeland of is in staat dit netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Is in staat mensen te enthousiasmeren en de ideeën over de nieuwe structuur en werkwijze goed uit te dragen.

Kan draagvlak creëren

 

Randvoorwaarden:

Geen belangenverstrengeling. Leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Het Hogeland.

 

Specifieke functies binnen de adviesraad:

Penningmeester

Secretaris (vacant)

Lid met speciaal aandachtsgebied PR en communicatie (kennis over

communicatie) vacant

 

U kunt uw sollicitatie tot 27 april 2021, voorzien van uw CV, mailen naar secretaris@adviesraadhethogeland.nl of per post sturen naar: E. Kruidhof (voorzitter), Kloosterstraat 4, 9951 CE Winsum.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met de voorzitter naar 06-10891239.

 

 

Top