Reguliere vergadering Adviesraad | locatie gemeentehuis Winsum

Agenda

Gecanceld

1.    Welkom

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Vaststellen van de notulen van 20 november 2020

4.    Mededelingen vanuit het bestuur:

– huishoudelijk reglement AHH

– vergaderschema 2021

– verslag bespreking met wethouders op 15 december

5.    Ingekomen/verzonden post

6.       a. Mededelingen vanuit de gemeente

b. Verordening AHH

c. Jaarplanning advisering 2021

7.     Integratie Participatiewet

8.     Domeinen:        a. gevraagd advies op koersdocument

                       b. procedure ‘meepraten’

                       c.  nieuws uit:           – Jeugd

                                                                – Participatie;

                                                       – Wmo.

9.     WVTTK/Rondvraag

10.   Sluiting

 

Top